Szellem

" Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd" 

Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina

Asztrozófiai elemzés

Az ember évezredek óta kémleli az eget, próbálja szóra bírni a csillagokat, keresi az égi és a földi események közötti kapcsolatot. Gyerekoromtól vonzott engem is az éjszakai égbolt, a csillagok, az egésznek a hihetetlen mélysége, hangulata, varázsa. Az örök titok, ami még megfejtésre várt. Idő kérdése volt csak, hogy mikor kezdek komolyabban foglalkozni vele. Először az asztrológia hagyományos, úgynevezett nyugati változatával kerültem kapcsolatba. A zodiákus 12 jegye, a bolygók, házak helyzete mind izgalmas felfedezés volt. Élveztem a tanulás minden percét, és közben vártam, hogy megérkezzen az a bizonyos "aha" élmény, amikor rendszerbe kerül, összeáll, megérik bennem a megszerzett tudás. Hiába. Tudtam, hogy ez valami nagyon klassz dolog, hogy hosszútávon meghatározó lesz az életemben, ami kiegészíti majd a korábbi pszichológiai, parapszichológiai tanulmányaimat. Éreztem, hogy hatalmas lehetőség ez a kliensekkel végzett terápiás munkában is, olyan pluszt képes adni az önismereti folyamataikhoz, ami sehonnan máshonnan nem pótolható. És mégis volt bennem egy űr. Nem értettem, miért. Pontosabban arra gondoltam, én nem vagyok még készen rá. Bizonyára ez így is volt, de ma már azt is látom, hogy a valódi tudás, a valódi információ hiányzott, ami mindvégig ott volt, csak egyetlen hívó szóra várt.

Asztrológia

A "nyugati" néven elterjedt (babilóniai) asztrológiában 12 állatövi jegy, 10 bolygó és 12 úgynevezett horoszkópház található. Már az ókori asztrológusok megfigyelték, hogy ha egy planéta keresztülhalad egy ilyen szakaszon (házon), akkor bizonyos azonosságok mutatkoznak a hatásaiban. Az azonos időpontban született emberek hasonló tulajdonságokkal bírnak, és bizonyos események is gyakrabban fordulnak elő az életükben. A 12 állatövi jegy neve megegyezik az állatöv 12 csillagképével. A házak, jegyek és bolygók helyzete, illetve egymással bezárt szögkapcsolatai, és ezek együttes kölcsönhatásai mutatják meg a szülött jellemét, illetve életeseményeit. A "horoszkóp" szó pontos jelentése: "óra-kép", mely alatt a Nap, a Hold és a bolygók egy megadott időpontban a Föld egy megadott pontjáról látható (tehát látszólagos) elhelyezkedését értjük. A vizsgált égitestek pozíciójának pontos kiszámításához szükséges az alany születési éve, hónapja, napja, pontos születési ideje és helye.


Asztrozófia

Az asztrozófia már a csillagok, csillagképek üzenetét hozza el nekünk. A Tejúttal, mint a legmagasabb rendű tudással, az Istenek Égi Útjának jelölőjével, az Életfa szimbólumával kerülünk itt kapcsolatba. Nimród és a Kígyótartó beavatása kimaradt a nyugatinak nevezett asztrológiából. Ez a beavatás, az isteni, teremtő erőink felvállalása, kézben tartása, működtetése rejtve marad a nyugati asztrológusok előtt. A valódi csillagképek nélkül éppen a lényeget veszítik el. Jung szerint az asztrológia az önmegismerés, önkibontakoztatás egyik technikája. A horoszkóp, de még inkább az asztroszkóp nem más, mint egy tükör, melyben megláthatjuk erényeinket, hibáinkat, ráláthatunk általa képességeinkre, lehetőségeinkre, felhasználhatjuk egyéniségünk alakítására, megismerhetjük általa rejtett energiáinkat. Mindezzel lehetőséget, iránymutatást kapunk, hogy ne elszenvedői, hanem aktív részesei legyünk sorsunk alakulásának.

szigethykrisztina
minden jog fenntartva 2019
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!