Egyéb eszközök, technikák

A tudattalan a szimbólumokon keresztül kommunikál. Elárulja mindazt, amit a tudat rejteni akar. Az álmaink is  szimbólumokkal üzennek. Szimbólum körülöttünk minden. Az étel, amit megeszünk, a ruhánk színe, a kedvenc bögrénk, a tárgyak, amik körülvesznek. Minden információt hordoz. Ha megtanulunk figyelni az apró jelzésekre, ha megértjük az analógiákat, nagyon sok útmutatást kaphatunk a mindennapokban.

A Tarot az egyik legősibb szimbólum rendszer. Sokan -szerintem hibásan- jóseszközként használják, hogy megfejtsék a jövőt. Önismereti céllal azonban, a jelenben alkalmazva hasznos segítőtársunk lehet. 

A rajz óriási kifejezőerővel bír. A rajzom én vagyok. Minden színe, formája, vonala árulkodik. Benne rejtőzik egész életem, őszintén megmutatja érzéseimet, gondolataimat, ösztöneimet. A rajz önvallomás. A legősibb kommunikációs eszköz.

A meditációk, módosult tudatállapotot létrehozó légzéstechnikák az ellazulást, a tudatos működés átmeneti felfüggesztését szolgálják. Az ember egy adott pillanatban jelenlévő gondolatai, érzései, észlelései alkotják a tudatát. Ebben az állapotban a figyelem felszínes, általában több felé, de mindig a külvilág felé irányul. Módosult tudatállapotban a mentális működés megváltozik: a figyelem egyre inkább befelé fordul, és ahogy mélyül a transz, úgy fókuszálódik a megoldani kívánt problémára. Ezeknek a mélyen gyökerező akadályoknak (melyek legtöbbször az elfojtott érzésekből, a rosszul rögzült mintákból, a negatív programokból fakadnak) az okait tárjuk fel, ezeknek az eredetét keressük. Transzállapotban az ember képes hozzáférni a mélyebb tartalmakhoz, így egyre több információhoz jutni, miközben végig tudatában van mindannak, ami vele történik. A transzállapotot vezetett meditációval, vagy légzéstechnikával érjük el. A transzban saját élményként tapasztalhatjuk meg, hogy a rögzült minták és tartalmak hogyan befolyásolják lelki, fizikai, és egészségi állapotunkat, kapcsolatainkat, karrierünket. Megkeressük ezeknek a mintáknak a gyökerét, megfigyeljük hatásmechanizmusát. A terápia során oldódnak az energiablokkok, harmóniába kerülünk önmagunkkal, a környezetünkkel. A megértésen, az elfogadáson keresztül válunk képessé felépíteni egy harmonikusabb, boldogabb, egészségesebb, sikeresebb életet.

Az újjászületés (rebirthing) technikája a holisztikus gyógyítás egyik legérdekesebb, és talán az egyik leghasznosabb gyakorlata is. A fogantatás pillanatától a megszületésig terjedő időszakot öleli, és tárja fel. Az ebben az időszakban elszenvedett traumák jelentős hatással vannak a későbbi életvezetésre. A magzati kor alapvetően befolyásolja, az önmagunkhoz (az identitás kialakulása, önbizalom, önelfogadás, önszeretet) és a környezethez való viszonyt. A problémák feltárása, majd később a rosszul működő folyamatok átstrukturálása révén az életminőség jelentősen javítható.  

A kronobiológia, pszichogenetika az egyén születésének napjára jellemző kozmikus hatásokkal foglalkozik, melyek jelentősen befolyásolják képességeinket, tulajdonságainkat. Megmutatja egyéniségünk jellemzőit, személyiségünket. A születés évének, hónapjának és napjának számjegyeit használja fel, és ezek segítségével állapítja meg az egyén adottságait jellemző mutatókat. Az ezekhez tartozó jellemzőket egy részletesen kidolgozott rendszer tartalmazza, amit egy moszkvai team dolgozott ki, és határozta meg ezzel a kronobiológia alapjait. Három alapvető emberi jellemvonással, az ember idegrendszerének fizikai, érzelmi, és intellektuális kontúrjával foglalkozik.

Mikor az ember megszületik, szüleitől örökölt tulajdonságokat hoz magával. Emellett azonban a születés napján érvényesülő kozmikus hatások is befolyásolják a személyiség jellemzőit. A születés napjának ismeretében megállapítható, hogy az adott ember milyen, az egész életére kiható tulajdonságokkal rendelkezik majd. A nevelés, a tanulás és az élettapasztalatok ezekre az alapvető tulajdonságokra épülnek rá. A velünk született fizikai, érzelmi és intellektuális tulajdonságokat gyökeresen megváltoztatni nem lehet, de módosítani igen.

A fizikai kontúr adataiból megtudhatjuk, hogy a központi idegrendszerbe érkező ingerekre hogyan reagál az illető. Abban az esetben, ha az emberre ható tényező magasabb a felső érzékelési küszöbértékénél, az egyén azt, mint fenyegető, agresszív hatást érzékeli, és kialakul a védekező reakció, amely leggyakrabban a normálissal ellentétes magatartást vált ki belőle.

Az érzelmi tipológia az egyénnek azt a képességét mutatja, hogy milyen a szeretetkapcsolata, és annak irányultsága. Fontos, hogy megtanuljuk a körülöttünk élő embereket úgy szeretni, ahogy az számukra megfelelő, és nem úgy, ahogy szerintünk jó nekik.

Az intellektuális sík mutatja meg a mentális energia szintjét, mennyire képesek a gondolataink irányítani a cselekedeteinket, hogyan használjuk a gondolkodásunk, milyen arányban működik életünkben az intuíció és a logika.

szigethykrisztina
minden jog fenntartva 2019
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!