Transzperszonális pszichológia

Transzperszonáls: a személyen túli.

A terápia célja nem más, mint közelebb jutni a megvilágosodáshoz. A különböző régi és új, keleti és nyugati hagyományokat, vallási tradíciókat ötvözve eljutni a pszichológiai érettség egy magasabb fokára. 

Ehhez nem elég az érzelmi világunkban rendet tenni, a hétköznapi valóságon túllépve kell hiteles, spirituális élményeket átélni, és ezáltal keresni a válaszokat, amelyek élni segítenek a fizikai világban. A pszichológia és a spiritualitás nem válik szét egymástól. Ugyanazt a célt szolgálják: a lélek, a mély-én megtalálását és megértését, az önmegvalósítást, a psziché megosztottságának megszüntetését. Ez csak spirituális úton érhető el. Önmagunkba fordulva kell megvizsgálnunk, milyen mozgatórugók, hajtóerők, rejtett ambíciók munkálnak bennünk, tudat alatt milyen energiák irányítanak, és ezek hogyan manipulálják a mindennapi életünket. 

A jelen élet problémáinak egy részét már a születésünk előtti időkből, a magzati korból hordozzuk. Fájdalmas-katartikus élmény, újra megélni egy-egy ilyen pillanatot. Felnőttként megtapasztalni, megérezni az akár csak néhány hetes embrió érzéseit, újra élni sok év távlatából az akkor elszenvedett traumát. A felismerés magában hordozza a tudatosulást, a megértést, és ezáltal a gyógyulást is. Egyfajta megvilágosodás ez is, felébredés, a sok kis részlet egy nagy egésszé áll össze általa. 

A pszichológia szerepe, hogy segítsen megérteni önmagunkat, és ezáltal jobban funkcionáljunk a hétköznapi életünk során. Ha világosan látjuk, mi motiválja félelmeinket, fóbiáinkat, magatartásunkat, indulatainkat és érzelmeinket, megtanulhatunk harmonikusabban élni önmagunkkal és a környezetünkkel egyaránt. A pszichoterápia spirituális munka, feltételezi a befelé fordulást és az önvizsgálatot. Mindenkiben munkál a késztetés, hogy elérje a teljességet. A megoldás mindig bennünk van, az utat -választott segítőjével- mindenki önmaga kell, hogy bejárja.


szigethykrisztina
minden jog fenntartva 2019
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!